Форма за връщане

Започнете заявката за връщане като въведете имейл адреса си и номера на поръчката.

Информация за връщане

За да върнете продукт, моля, следвайте стъпките по-долу:
  • прочетете долупосочените условия за връщане на продукт;
  • уверете се, че формулярът за връщане е попълнен правилно;
  • отпечатайте формуляра за връщане и го сложете в пратката заедно с продукта;
  • след като получим пратката и проверим допустимостта на върнатия продукт, ще се свържем с вас относно следващите стъпки.